Om oss

Här vaknar upptäckarlusten

Verksamheten på Solen har sin utgångspunkt i montessoripedagogiken. Här finns massor av spännande och inspirerande material som lockar till nya upptäckter, och samtidigt är ett stöd när barnen tränar sig i olika färdigheter. Genom att ge rätt redskap vid rätt tidpunkt får de hjälp att bli självständiga och växa som människor, drivkraften kommer från dem själva. Detta är också grunden i montessoripedagogiken som utvecklades av Maria Montessori, en av 1900-talets största pedagoger i Europa.

Engagemang som ger mer

Förskolan Solen är ett föräldrakooperativ och det innebär att det är vi föräldrar som gemensamt driver förskolan. Vi utför en hel del praktiskt arbete, enskilt eller i grupp, som att städa och att turas om att ta hand om barnen några timmar i veckan.

Ett medlemskap i föreningen ger möjlighet att påverka och vara delaktig i ditt barns vardag. Samtidigt ställer det också krav på engagemang och samarbete. De sociala aktiviteterna i kooperativet är därför viktiga, att träffas under en familjeaktivitet eller bara föräldrarna tillsammans ger en chans att lära känna varandra närmare. Att ha roligt ihop stärker gemenskapen och gör kooperativet till en positiv miljö att vara en del av.

Personalen

På Solen ansvarar vår kunniga och erfarna personal för innehållet i verksamheten på förskolan. All ordinarie personal har montessoriutbildning i någon form. Därutöver finns engagemang i varje barn och dess utveckling, ett respektfullt bemötande, värme och humor. Varje dag serverar vår kock husmanskost lagad efter egenkomponerade menyer.

personal1
Personalen på Solen